Save on your hotel - www.hotelscombined.com
 
 
免费迷你广告> [租房][生活服务][征婚交友][出售][招聘] 
 

当前位置: 首页 > 文苑 > 诗集《把相思打开》 - 孟芳竹

花篇 - 千山万水走遍

   作者: 孟芳竹    人气: 3086    日期:2004/10/29

 

我知道千山 
       山重重
鸟儿的翅膀
驼着雨意的相思
我知道万水 
       水迢迢
逐水而行的舟子
满载着故乡的歌谣

千山万水走遍
总有一种梦境
       莺歌燕舞
总有一种心情
       愁乱如织

 微信热门文章分享此页到:

上一篇:花篇 - 梦幻蝴蝶
下一篇:花篇 - 晴朗的日子


[文章搜索]
微信热门文章

新西兰房地产,新西兰华人中介 Save on your hotel - www.hotelscombined.com
  © 2018 澳纽网
关于本站 - 联系我们 - 意见反馈 - 广告服务
设计: